วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงานศาลยุติธรรม

สอบสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2558
สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
22 อัตราวุฒิที่เปิดรับสมัคร
ป.ตรีช่องทางการเปิดรับสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ต
สมัครสอบทาง http://ojoc.thaijopjop.com
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศสถานที่สอบ วันเวลาสอบ http://ojoc.thaijopjop.com
วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
http://ojoc.thaijobjob.com/14052558.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลยุติธรรม  

รวมทุกวิชาที่สอบ

 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 
2. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
 3. แนวข้อสอบภาษาไทย
 4. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 6. ความรู้ระบบงานคอมพิวเตอร์
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 8. แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
 9. แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน
10. แนวข้อสอบ พรบ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สำนักงานศาลยุติธรรม  
รวมทุกวิชาที่สอบ
 - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
 - การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 - การวางแผนกำลังคน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.comระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน 

http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81106

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบกรมสรรพากร

สอบกรมสรรพากร 153 อัตรา

จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่ 2 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2558
ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง :  นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักตรวจสอบภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    110 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค.ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. แล้ว

2.ตำแหน่ง :  นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักตรวจสอบภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    20 อัตร
ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
3.ตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
ประเภท :     นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

4.ตำแหน่ง :  นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักวิชาการภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    10 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
5.ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประเภท :    :  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :    7 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
6.ตำแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักประชาสัมพันธ์
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 2 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2558 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซส์กรมสรรพากร http://job.rd.go.th
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน 
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81104

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงบประมาณ

สอบสำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 29 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2558
สำนักงบประมาณซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
ประเภท :    นักวิเคราะห์งบประมาณ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  20 อัตรา
ระดับการศึกษา : - ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และ
                       - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2.ชื่อตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
ประเภท :  นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง :  4 อัตรา
ระดับการศึกษา : - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
                      -  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประเภท :    นักวิชาการเงิน
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
ระดับการศึกษา :  - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
                       - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประเภท :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :   3 อัตรา
ระดับการศึกษา :  - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
                       -  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่  28 พ.ค. - 25 มิ.ย . 2558  (รับสมัครด้วยตัวเอง) ที่ สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  หรือดูที่  http://www.bb.go.th

สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : *ต้องผ่าน ก ก.พ.
จำนวนที่เปิดรับสมัครครั้งแรก 29 อัตรา
วุฒิที่เปิดรับสมัครป.ตรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 8 ก.ค. 2558 http://www.bb.go.th

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81101

สอบนักวิชาการสถิติ กรมทางหลวง

สอบนักวิชาการสถิติ กรมทางหลวง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ กรมทางหลวง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น + แนวข้อสอบ
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
สรุปพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
หนังสือ + MP3 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81102

สอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตำแหน่งที่เปิดสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอิเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dgr.go.th

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81098

สอบกรมควบคุมมลพิษ

สอบกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบแข่งขัน วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับบุคคลเข้ารับราชการมีดังรายการต่อไปนี้
1 ตำแหน่ง : นิติกรปฏฺิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

2 ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป
ของ ก.พ.

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ทาง http://job.pcd.go.th ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการเปิดสอบแข่งขัน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาเงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2558

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอน ย้ายข้าราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครทาง Internet ที่ http://job.pcd.go.th
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81099

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านสถิติ)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศษสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศษสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารจัดการ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี กฏหมาย
มนุษยศษสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านวิจัย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ การวิจัย สถิติ ภาษาอังกฤษ

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านนโยบาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่งเศรษฐกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์

6.ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่า

7.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและกรสื่อสาร นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

8.เจ้าพนักงานสถิติ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ สถิติ เกษตรกรรม หรือในสาขาวิชาอื่นที่เหมาะสมกับงาน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครที่ http://www.oae.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ชั้น 3 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ในเวลาราชการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com