วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สอบกรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบกรมการบินพลเรือน ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

สอบกรมการบินพลเรือน ล่าสุด 38 อัตรา

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558 หลายตำแหน่ง 38 อัตรา 
เช่น จท.ประชาสัมพันธ์, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการเงินและบัญชี, ช่างไฟฟ้า, พนักงานขับเครื่องจักรกล, จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง 38 อัตรา 
เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการเงินและบัญชี, ช่างไฟฟ้า, พนักงานขับเครื่องจักรกล, จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น ปวส. ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี, อุดรธานี, ตาก, เลย,สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, บุรีรัมย์, ชุมพร, กระบี่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 17 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการบินพลเรือน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ก.ค. 2558

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการบินพลเรือน 
http://job.aviation.go.th/201507/index.php

http://job.aviation.go.th/reavtemp1.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการบินพลเรือน ทุก
ตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

-จท.ประชาสัมพันธ์
-นักวิชาการพัสดุ
-นักวิชาการเงินและบัญชี
-ช่างไฟฟ้า
-พนักงานขับเครื่องจักรกล
-จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์     
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ และ Mp3 พรบ.  ราคา 679 บาท
สั่งซื้อขัอสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.comระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ 
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81154

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครงาน 81 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครงาน 81 อัตรา ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ทั่วประเทศ ((มีตำแหน่ง ปวส,ป.ตรี ทุกสาขา))


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1.เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3.นักพัฒนาสังคม
4.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
5.นักจิตวิทยา
6.นิติกร
7.พี่เลี้ยง
8.นักสังคมสงเคราะห์
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
-
 ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

วิธีการสมัครสอบ
วิธีการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2651 7741

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์http://opp.go.th/ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน/การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียด
เพิ่มเติม/ภาคผนวก
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-


ส่วนกลาง 9 อัตรา
ส่วนภูมิภาค 72 อัตรา
รายละเอียด  http://opp.go.th/webnew/main/news_list.php?type=12

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ครบทุกวิชาที่สอบ

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมลสามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาศตร์การคิดคำนวณ ราคา 679 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารสอบ ประกาศสอบ ราชการและรัฐวิสาหกิจ

สอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ เอกสารสอบ ประกาศสอบ

สอบเรียนต่อ สอบทหาร สอบพยาบาล สอบใบประกอบวิชาชีพ

สอบกระทรวงกลาโหม

สอบสำนักนายกรัฐมนตรี


 1. สอบสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 2. สอบกรมคุมประพฤติ
 3. สอบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 4. สอบกรมบังคับคดี
 5. สอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 6. สอบกรมราชทัณฑ์
 7. สอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
 8. สอบสำนักงานกิจการยุติธรรม
 9. สอบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 10. สอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.)
 11. สอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนกงาน ปปท.)